GELUIDWERENDE VOORZIENINGEN IN UDEN


Hiernaast ziet u het tweede project in Uden, het bestemmingsplan Hoenderbos III ligt hier straks achter. Deze wand is met nieuwe richtlijnen berekend en iets verder van de weg af. De hoogte is nu 5,50 meter en de voetbreedte slechts 2,40 meter. Aan de wegkant is hier een klein bomenpark gecreëerd met weer een wandelpad wat veel gebruikt wordt voor het nodige rondje om.

Lawaai
Het verkeer dringt op, de geluidsoverlast neemt overal toe. Stille plekken zijn er bijna niet meer in Nederland. Het woon- en werkplezier komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Maar afdoende oplossingen zijn doorgaans duur, vergen te veel ruimte en contrasteren door de materiaalkeuze vaak met de omgeving. Samen met REANCO hebben we een definitieve, milieuvriendelijke en zelfs milieu-stimulerende oplossing gevonden: de EBECO geluidwerende voorziening. In Duitsland, waar milieueisen scherp zijn geformuleerd, is deze groene, multifunctionele wand al jaren een succes. Geen wonder als u ziet hoeveel praktische en groene voordelen deze geluidswering kent; een eenvoudige maar effectieve constructie, het hele jaar groen, (onderhouds-) kostenvriendelijk, flexibel in afmetingen en natuurlijk een doeltreffende hoog absorberende geluidsisolatie. Want daar gaat het om. Hier is midden in de wand een toegang gemaakt, die op haar beurt ook weer een constructie ervoor heeft gekregen om maximaal het geluid te weren. Dit vraagt om andere beplanting in verband met de luchtstroming die ontstaat.